E DREJTA NDWRKOMBWTARE PUBLIKE

Suksedimi 09.11.2016
Suksedimi (proces) wshtw kalimi i territorit nga nje shtet ne nje tjeter. Ai i cili merr nje territor quhet suksedor. Ai qe leshon territorin predecesor
Suksedimi mund tw jetw:
-I pjesshwm – Nje pjesw e territorit kalon nw njw shtet tjetwr
-I plotw – Kur njw pjesw/shtet kalon nw terwsi nw njw shtet tjetwr
Suksedimi ka si rrjedhojw edhe obligimet tw cilat shteti predecesor i ka pasur.
Ekzistojnw 3 lloje tw traktatevw mbi obligimet dhe tw drejtat pas suksedimit:
-Traktatet politike. Aleancat, marrwveshjet politike te cilat shteti pasardhws nuk ka obligim t’u permbahet . Nuk barten te pasardhwsit
-Traktatet normadhwnwse: Kontratat pwr tw drejtat e njwriut psh. Bartwn te pasardhwsi
-Traktatet qw rregullojnw çwshtjet territoriale: ceshtja e linjave kufitare. Bartwn te pasardhwsi
Suksedimi dhe borxhet. Dy lloje tw praktikave: suksesori duhet t’i marrw pwrsipwr borxhet dhe nuk duhet t’i marrw pwrsipwr.
Pakoja e Ahtisarit? – Ceshtja e borxheve te Jugosllavisw?
Cwshtja e banorwve. Si tw pwrcaktohet shtetwsia e njw pjese tw popullsisw qw mbetwn nwn njw autoritet tw ri? – E drejta ndwrkombwtare rregullon se kjo pjesw marrin statusin e shtetwsisw sw shtetit tw ri. Ndryshe behwt vetwm nesw kwta tw fundit refuzojnw njw gjw tw tille.
Tw mirat publike. Tw mirat i kalojnw pasardhwsit.

Advertisements